บริการเว็บไซต์โพสประกาศ สำหรับผู้รับเหมา

ความเป็นมาวัตถุประสงค์การจัดตั้งและการให้บริการเว็บประกาศผู้รับเหมาก่อสร้าง

สำหรับความเป็นมา

เราได้เห็นความสำคัญของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกวันนี้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้นทำให้มีการก่อสร้าง ต่อเติมขึ้นเรื่อย ทางเราจึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้กลุ่มผู้รับเหมาได้มาโพสประกาศรับเหมาก่อสร้างของตนเองไว้ เพื่อให้กลุ่มที่ต้องการหาผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถค้นหาท่านเจอได้ในเว็บไซต์แห่งนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

เนื่องจากกลุ่มผู้รับเหมาที่ต้องให้ธุรกิจรับเหมาของตนเอง เป็นที่รู้จักมากยิ่งขั้น เว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่ท่านสามารถเผยแพร่ธุรกิจและผลงานรับเหมาก่อสร้างของท่าน ให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากยิ่งขึ้น

การให้บริการโพสประกาศ จะแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน

โดยแต่ละส่วนจะมีค่าบริการที่แตกต่างกันออกไป และทางเราได้มีพื้นที่ไว้ให้สำหรับโพสประกาศฟรีด้วย ส่วนพื้นที่ ที่ต้องมีค่าบริการมีตามด้านล่างดังนี้

โพสประกาศรับเหมา พื้น A

500 ต่อเดือนบาท
1,300 ต่อ3เดือนบาท
2,500 ต่อ6เดือนบาท
4,000 ต่อ1ปีบาท
  • โพสจะแสดงในพื้นที่ A
  • การค้นหาภายในเว็บไซต์จะขึ้นลำดับต้นๆ

โพสประกาศรับเหมา พื้น B

350 ต่อเดือนบาท
900 ต่อ3เดือนบาท
1,600 ต่อ6เดือนบาท
3,200 ต่อ1ปีบาท
  • โพสจะแสดงในพื้นที่ B
  • การค้นหาภายในเว็บไซต์จะขึ้นลำดับต้นๆรองจากพื้นA

โพสประกาศรับเหมา พื้น C ฟรี

บริการพิ้นที่ให้ลงประกาศฟรี
  • โพสจะแสดงในพื้นที่ C
  • การค้นหาภายในเว็บไซต์จะขึ้นลำดับต้นๆรองจากพื้นAและB

สามารถค้นหาชื่อธุกิจติดหน้าแรก google

รองรับการเข้าชมและแก้ไขข้อมูลผ่านทาง mobile

มีคอมเม้นfacebook และปุ่มแชร์ข้อมูลไปยัง facebook google twitter

ระบบส่งเมลล์ติดต่อกลับไปยังผู้โพสประกาศ

เพิ่มช่องทางทางการตลาดให้กับธุกิจรับเหมาของท่าน

ทำให้ผู้ที่สนใจต้องหาผู้รับเหมาสามารถค้นหาเจอโพสประกาศของท่านได้

เป็นที่จัดเก็บผลงานการรับเหมาของท่านเป็น Portfolio เพื่อแสดผลงาน

ท่านสามารถจัดการข้อมูลต่างเก็บกับธุรกิจของท่านได้เองได้ตลอดเวลา

ทำให้ธุกิจรับเหมาของท่านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น